Blog Sözleşmesi
Blog yazmadan önce bu sözleşmeyi okuyun.

Uğurlu Lezzetler blog web sitesini ziyaret ederek ve/ya Uğurlu Lezzetler Blog üyesi olarak, Uğurlu Lezzetler blog web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Uğurlu Lezzetler blog web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları gayrıkabili rücu kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi, herhangi bir istisna olmaksızın beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişimi ve kullanımı derhal durdurmalısınız. Uğurlu Lezzetler bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanım koşulları http://www.ugurlulezzetler.com/tr/pd/blog-sozlesmesi.html?I=19&S=11 adresinde yer almaktadır. Kullanım koşullarına bağlantı sağlayan metin, http://www.ugurlulezzetler.com/tr/pd/blog-sozlesmesi.html?I=19&S=11 de yer almaktadır. Uğurlu Lezzetler, bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, http://www.ugurlulezzetler.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lütfen “Uğurlu Lezzetler Blog Sözleşmesi” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Uğurlu Lezzetler Blog üyeliğini bitirebilirler ve/veya Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Uğurlu Lezzetler’den herhangi bir hak talep edemezler.

Uğurlu Lezzetler Blog Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Uğurlu Lezzetler, Uğurlu Lezzetler Blog yazarlığınıza son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

http://www.ugurlulezzetler.com Web Sitesi’nin sahibi Uğur Soğutma A.Ş.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, resimler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, işaret ve benzerleri ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Uğurlu Lezzetler’in mülkiyetindedir. Uğurlu Lezzetler’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi biçimsel yapısı ve software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

http://www.ugurlulezzetler.com sitesine üye olan kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, işbu Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Uğurlu Lezzetler sorumlu tutulamaz.

Uğurlu Lezzetler Blog hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Uğurlu Lezzetler Blog altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

Uğurlu Lezzetler Blog web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Uğur Soğutma A.Ş.’ye aittir. Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, Uğurlu Lezzetler Blog web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Uğurlu Lezzetler’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Uğur Soğutma A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Uğur Soğutma A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyelerinin, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Uğur Soğutma A.Ş.’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Uğur Soğutma A.Ş.’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyelerinin, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

Uğur Soğutma A.Ş., Uğurlu Lezzetler Blog web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Uğur Soğutma A.Ş., Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcılarının ve üyelerinin, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Uğur Soğutma A.Ş., doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Uğurlu Lezzetler Blog üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Uğur Soğutma A.Ş.’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Uğurlu Lezzetler Blog üyelerinin Uğurlu Lezzetler Blog üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Uğurlu Lezzetler Blog yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Uğur Soğutma A.Ş, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Uğurlu Lezzetler Blog web sitesi, temalı bir blog sitesidir. Uğurlu Lezzetler Blog yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Uğur Soğutma A.Ş., buna aykırı davranan kişilerin blog’unu yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Bunun haricinde, Uğur Soğutma. A.Ş., dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı blog hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Uğur Soğutma. A.Ş kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Uğur Soğutma. A.Ş. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Uğur Soğutma A.Ş’ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Uğur Soğutma A.Ş.’nin her zaman, tek taraflı olarak Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

Uğur Soğutma A.Ş., kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Uğur Soğutma. A.Ş.’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

Uğurlu Lezzetler Blog web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Uğurlu Lezzetler Blog yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Uğurlu Lezzetler Blog yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Uğur Soğutma .A.Ş. tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar Uğurlu Lezzetler Blog sitesi yazarı olarak kabul edilir. Uğurlu Lezzetler Blog web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Uğurlu Lezzetler Blog sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, Uğur Soğutma A.Ş kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü Uğurlu Lezzetler Blog yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.

Uğur Soğutma A.Ş kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya blogunun Uğurlu Lezzetler Blog web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği veya belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Uğur Soğutma A.Ş kendi kişisel takdirine göre, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Uğur Soğutma A.Ş., Uğurlu Lezzetler Blog üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Uğur Soğutma A.Ş dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

Uğur Soğutma A.Ş Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, ugursirketlergrubu.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

Uğurlu Lezzetler Blog yazarı, kişisel Uğurlu Lezzetler Blog sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Uğur Soğutma A.Ş. tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

Blog yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Uğur Soğutma A.Ş ye herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın Uğurlu Lezzetler İnternet Sitesi ve Uğurlu Lezzetler Mobil uygulamalarında ayrıca yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Uğur Soğutma A.Ş., Uğurlu Lezzetler Blog sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, İnternet sitesi ve Mobil yayınlarında, yayınlayacağı broşür, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.

Uğur Soğutma A.Ş., Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyelerinin, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Uğur Soğutma A.Ş., Uğurlu Lezzetler Blog Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Uğur Soğutma A.Ş kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

Uğurlu Lezzetler Blog kullanıcıları ve üyeleri, Uğurlu Lezzetler Blog web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

  KAPAT
Yemek Tarifleri